Nieuws en activiteiten

Op deze pagina houden we je op de hoogte van de activiteiten die het kennisplatform organiseert waaronder de kennistafels en het kenniscongres. Ook vind je de hier een overzicht van de onlangs toegevoegde duidingen en rapporten.

SAVE THE DATE Kenniscongres Sterk Groningen! op 26 september a.s.

26 september 2019

Sterk Groningen!
Kenniscongres over leefbaarheid en techniek, voor bewoners en professionals.

Op donderdag 26 september a.s. organiseert het Kennisplatform Bouwen en Versterken samen met het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) het kenniscongres Sterk Groningen! Tijdens dit congres wordt bestaande en nieuwe kennis over het Groningse aardbevingsdossier gepresenteerd, met de focus op leefbaarheid en techniek. 

Lees meer over de save-the-date.

Kennistafel 'Infra' op 12 september a.s.

De eerstvolgende kennistafel heeft als thema 'Infra' en vindt plaats op donderdagmiddag 12 september 2019. Geïnteresseerd? Lees meer over de kennistafels.

Recent geplaatste duidingen en rapporten

De volgende duidingen en rapporten zijn kort geleden op deze site gepubliceerd: 

Categorie 'Veiligheid en Versterken':

Categorie 'Aardbevingen en bodemtrillingen':

Kennisagenda geactualiseerd

BuildinG heeft in februari 2019 de kennisagenda Bouwen en Versterken geactualiseerd. Op deze agenda staat aan welke kennis over schade en versterken nu behoefte is. De actualisatie vond plaats op basis van onderzoeken die afgelopen jaar zijn uitgevoerd en de uitkomsten van de kennistafels die in 2018 zijn gehouden. NCG bepaalt op basis van de kennisagenda welk vervolgonderzoek er moet komen. Daarbij wil NCG ook andere partijen uitdagen onderzoeksvragen uit de kennisagenda te helpen beantwoorden.

Lees meer over de kennisagenda.

Verslag kennistafel 'Energietransitie'

Het verslag van de kennistafel 'Energietransitie' van 17 januari jl is onlangs gepubliceerd en hier te bekijken: verslag van de kennistafel 'Energietransitie'.

Verslag Kenniscongres Veilig Wonen

Op donderdag 8 november vond het eerste kenniscongres rondom Veilig Wonen! plaats voor bewoners en experts. Tijdens dit congres werd bestaande en nieuwe kennis over het Groningse gaswinning en aardbevingsdossier gepresenteerd, met specifiek de focus op leefbaarheid en techniek. 

Bekijk het sfeerverslag van het congres, een link naar de op die dag gemaakte foto's en het filmpje uit de lezing van Theodor Kockelkoren.

Plan van Aanpak uitvoering stelt veiligheid voorop en de bewoner centraal

22 november 2018

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) publiceert donderdag 22 november 2018 het Plan van Aanpak over de uitvoering van het Mijnraadadvies. ‘Iedereen in Groningen moet veilig kunnen wonen, werken en naar school gaan. Met die gedachte heeft NCG de afgelopen maanden gewerkt aan dit uitvoeringsplan. We steken samen de handen uit de mouwen.’ Dat zei waarnemend Nationaal Coördinator Groningen Herman Sietsma vanochtend bij de perspresentatie.

Eerder dit jaar besloot het Kabinet de gaswinning gefaseerd af te bouwen. De Mijnraad heeft geconcludeerd dat door versneld stoppen van de gaswinning, de veiligheid op termijn in Groningen toeneemt. Dat betekent dat de versterkingsaanpak verandert. Op 2 juli besloten Rijk, provincie en gemeenten de adviezen van de Mijnraad als basis te nemen voor de herijking van de versterkingsoperatie. Het doel is dat Groningers in het aardbevingsgebied met een heldere aanpak zo snel mogelijk veilig kunnen wonen.    

In het Plan van Aanpak staat de bewoner centraal. Het gaat immers om het ‘thuis’ van de mensen. De versterkingsopgave is geen puur technische operatie. De aanpak moet perspectief bieden en duidelijk maken wat de bewoner kan verwachten. De aanpak is gericht op het zo snel mogelijk in uitvoering nemen van de meest risicovolle gebouwen. Ook versnelling van de versterkingsaanpak is een doel.

Voor de vertaling van het Plan van Aanpak in gemeentelijke plannen zijn de lokale stuurgroepen aan zet. Burgemeester Anno Wietze Hiemstra van Appingedam en woordvoerder namens de tien aardbevingsgemeenten, noemt het plan van aanpak ‘Een plan waar wij lokaal mee uit de voeten kunnen. We hebben daarbij van het Rijk de garantie op voldoende uitvoeringscapaciteit en budget gekregen. De motor van de versterkingsoperatie kan nu weer worden gestart. Dat is goed nieuws voor heel veel inwoners die al te lang wachten op een veilige woning.’

Inmiddels wordt gewerkt aan lokale uitvoeringsplannen. Hiemstra: ‘De regio komt door dit plan écht zelf aan het roer van de uitvoering van de versterkingsaanpak. Dat is precies de bedoeling. Er kan een logische prioritering worden aangebracht en lokaal maatwerk worden geleverd. Ook kunnen zogenaamde koppelkansen in stads- en dorpsvernieuwing worden benut.’

Het Plan van Aanpak is te downloaden op de website van NCG via nationaalcoordinatorgroningen.nl/pva.