Kenniscongres

SAVE THE DATE Kenniscongres Sterk Groningen! op donderdag 26 september 2019

Na het succesvolle Kenniscongres Veilig Wonen! op 8 november jl. bundelen we opnieuw de krachten. Het Kennisplatform Bouwen en Versterken organiseert samen met het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen een tweede congres, dat financieel wordt ondersteund door Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Het congres vindt plaats op donderdag 26 september 2019 in Groningen.  

Bestaande en nieuwe kennis over het Groningse aardbevingsdossier zal worden gepresenteerd aan bewoners en deskundigen met de focus op leefbaarheid en techniek. In augustus 2019 maken we het volledige programma bekend en kun je je inschrijven. Wil je op de hoogte gehouden worden? Meld je dan alvast aan voor onze mailinglist kennisplatformbouwen@building.nl of houd de website in de gaten.

Uitverkocht kenniscongres deelt bestaande en nieuwe kennis rondom aardbevingsdossier

Op donderdag 8 november vond het eerste kenniscongres Veilig Wonen! plaats in de testhal van BuildinG in Groningen. Het congres, in onafhankelijkheid georganiseerd door Kennisplatform Bouwen en Versterken en Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen, gaf de bezoeker een kijkje in de wereld van techniek en leefbaarheid in Groningen. Centraal stond het delen van kennis rondom deze thema’s, met sprekers uit de praktijk en wetenschap.

Het al vroeg uitverkochte kenniscongres Veilig Wonen!, met meer dan 200 aanwezigen, deelde door middel van lezingen en een debat bestaande en nieuwe kennis over leefbaarheid en techniek in het licht van het Groninger aardbevingsdossier.

Opvallend was de aanwezigheid van alle soorten kennisvragers en -aanbieders. Zo waren er bewoners, vertegenwoordigers van overheden, het bedrijfsleven, de politiek en maatschappelijke organisaties. Vooral de aanwezigheid van bewoners op het congres was zeer van belang. Senior beleidsmedewerker Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen Nienke Busscher beargumenteerde: "Het feit dat juist ook bewoners geïnteresseerd zijn in ons congres, geeft aan hoeveel behoefte er is aan kennis rondom het aardbevingsdossier."

De bijdrage van Theodor Kockelkoren, Inspecteur Generaal bij Staatstoezicht op de Mijnen, zorgde voor een levendige aftrap van het congres. Kockelkoren sprak over de waarde van kennis en het feit dat de schadeafhandeling op snelheid moet gaan komen. In dat licht benadrukte hij: "Daarnaast zijn er ook burgers {…} voor wie het echt teveel gevraagd is om rapporten, stukken, brieven en procedures goed te begrijpen laat staan om zelf op het juiste moment de juiste repliek te geven. Hulp voor deze burgers is daarom essentieel. Het zou mooi zijn als – in aanvulling op de rol en het werk van de NCG – de gemeentes de steun en ruimte krijgen om hun burgers op deze wijze te helpen." Dagvoorzitter Rika Pot, waarnemend burgermeester van de gemeente Oldambt, eindigde het programma met het leiden van ‘de ontknoping’, waarbij gevraagd werd aan de panelleden hoe kennis omgezet kan worden in actie. Panellid Inge Zwerver van Groninger Dorpen benadrukte dat er nog veel te doen is en er behoefte is aan een aantal herkenbare en open lokale ‘kennisknooppunten’ waar alle partijen en bewoners kunnen binnenlopen-aanhaken-vragen en delen.

Dit kenniscongres werd in gezamenlijkheid georganiseerd door Kennisplatform Bouwen en Versterken en Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen, en werd financieel ondersteund door de Nationaal Coördinator Groningen. In 2019 en 2020 volgen er nog twee openbaar toegankelijke kenniscongressen.

Bekijk het sfeerverslag en foto's van het congres en het filmpje op YouTube uit de lezing van Theodor Kockelkoren.