Kenniscongres

Sfeerverslag kenniscongres Sterk Groningen!

Op donderdag 26 september vond het kenniscongres Sterk Groningen! plaats voor bewoners en experts. Tijdens dit congres werd bestaande en nieuwe kennis over het Groningse gaswinning en aardbevingsdossier gepresenteerd, met specifiek de focus op leefbaarheid en techniek. 

Bekijk het sfeerverslag van het congres en een link naar de op die dag gemaakte foto's.

Op donderdag 25 juni 2020 staat het derde kenniscongres gepland. Houd onze website in de gaten voor meer informatie!

Vol kenniscongres over aardbevingen: samen vooruit met Groningse oplossingen

Op donderdag 26 september vond het kenniscongres Sterk Groningen! plaats in de proeftuin en testhal van BuildinG in Groningen. Het congres, georganiseerd door het Kennisplatform Bouwen en Versterken en het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen, gaf ruim 200 bezoekers inzicht in de huidige kennis omtrent techniek en leefbaarheid in het aardbevingsdossier.

Het congres opende met een paneldiscussie door Peter Spijkerman (Nationaal Coördinator Groningen), Bas Kortmann (Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen), Susan Top (Groninger Gasberaad), Siem Jansen (Nationaal Programma Groningen) en Joost Coolegem (Van Wijnen). Kortmann en Spijkerman spraken hun ambitie uit om schadeafhandeling en versterking gezamenlijk aan te pakken. Op de vraag of alles anders wordt nu de gaskraan in 2022 dicht gaat reageerde Peter Spijkerman: “Nee, de gemeentelijke plannen waar afspraken over zijn gemaakt, gaan door... het geld is er en die plannen gaan we niet wijzigen.”

Ondanks de goede voornemens werd duidelijk dat de versterking moeizaam tot uitvoering komt. Volgens Susan Top moet het wegnemen van onduidelijkheid, onzekerheid en bureaucratie centraal staan in de aanpak. Joost Coolegem gaf aan dat de bouwbedrijven nog steeds klaar zijn om aan de slag te gaan.  

Het congres werd bezocht door bewoners, vertegenwoordigers van overheden, het bedrijfsleven, de politiek en maatschappelijke organisaties. Na de opening waren er deelsessies met gesprekken over leefbaarheid, monitoring, energietransitie en economisch perspectief in Groningen. Dagvoorzitter en cabaretier Anne Jan Toonstra sloot het congres af met het speciaal voor deze dag gecomponeerde lied ‘Een nieuwe dag’.

Om de kennisdeling over de gevolgen van de gaswinning te bevorderen, organiseert het Kennisplatform Bouwen en Versterken samen met het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen ook volgend jaar een congres. De kennisplatforms werken in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen.

Uitverkocht kenniscongres deelt bestaande en nieuwe kennis rondom aardbevingsdossier

Op donderdag 8 november vond het eerste kenniscongres Veilig Wonen! plaats in de testhal van BuildinG in Groningen. Het congres, in onafhankelijkheid georganiseerd door Kennisplatform Bouwen en Versterken en Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen, gaf de bezoeker een kijkje in de wereld van techniek en leefbaarheid in Groningen. Centraal stond het delen van kennis rondom deze thema’s, met sprekers uit de praktijk en wetenschap.

Het al vroeg uitverkochte kenniscongres Veilig Wonen!, met meer dan 200 aanwezigen, deelde door middel van lezingen en een debat bestaande en nieuwe kennis over leefbaarheid en techniek in het licht van het Groninger aardbevingsdossier.

Opvallend was de aanwezigheid van alle soorten kennisvragers en -aanbieders. Zo waren er bewoners, vertegenwoordigers van overheden, het bedrijfsleven, de politiek en maatschappelijke organisaties. Vooral de aanwezigheid van bewoners op het congres was zeer van belang. Senior beleidsmedewerker Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen Nienke Busscher beargumenteerde: "Het feit dat juist ook bewoners geïnteresseerd zijn in ons congres, geeft aan hoeveel behoefte er is aan kennis rondom het aardbevingsdossier."

De bijdrage van Theodor Kockelkoren, Inspecteur Generaal bij Staatstoezicht op de Mijnen, zorgde voor een levendige aftrap van het congres. Kockelkoren sprak over de waarde van kennis en het feit dat de schadeafhandeling op snelheid moet gaan komen. In dat licht benadrukte hij: "Daarnaast zijn er ook burgers {…} voor wie het echt teveel gevraagd is om rapporten, stukken, brieven en procedures goed te begrijpen laat staan om zelf op het juiste moment de juiste repliek te geven. Hulp voor deze burgers is daarom essentieel. Het zou mooi zijn als – in aanvulling op de rol en het werk van de NCG – de gemeentes de steun en ruimte krijgen om hun burgers op deze wijze te helpen." Dagvoorzitter Rika Pot, waarnemend burgermeester van de gemeente Oldambt, eindigde het programma met het leiden van ‘de ontknoping’, waarbij gevraagd werd aan de panelleden hoe kennis omgezet kan worden in actie. Panellid Inge Zwerver van Groninger Dorpen benadrukte dat er nog veel te doen is en er behoefte is aan een aantal herkenbare en open lokale ‘kennisknooppunten’ waar alle partijen en bewoners kunnen binnenlopen-aanhaken-vragen en delen.

Dit kenniscongres werd in gezamenlijkheid georganiseerd door Kennisplatform Bouwen en Versterken en Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen, en werd financieel ondersteund door de Nationaal Coördinator Groningen. In 2019 en 2020 volgen er nog twee openbaar toegankelijke kenniscongressen.

Bekijk het sfeerverslag en foto's van het congres en het filmpje op YouTube uit de lezing van Theodor Kockelkoren.