Kenniscongres

Kenniscongres Sterk Groningen! rondom aardbevingsdossier

Mis het niet!
We nodigen je van harte uit om op donderdag 26 september het kenniscongres Sterk Groningen! bij te wonen. Dit is het tweede congres dat georganiseerd wordt door het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen samen met het Kennisplatform Bouwen en Versterken. Net als vorig jaar delen sprekers uit de wetenschap en praktijk nieuwe en bestaande kennis voor bewoners en experts. Het programma biedt een gevarieerd aanbod met een paneldiscussie en lezingen. Daarnaast is er voldoende ruimte om te netwerken en na te praten tijdens de eterij en de borrel.

Hoe ziet het programma eruit?
Onder leiding van de Groningse cabaretier Arno van der Heyden start het congres met een paneldiscussie met onder meer Peter Spijkerman, directeur van Nationaal Coördinator Groningen, en Siem Jansen, directeur Nationaal Programma Groningen. Want waar staan we nu met de versterkingsopgave en het schadeherstel en wat is het toekomstperspectief voor Groningen? Na deze discussie begint het keuzeprogramma met parallelle lezingen met diverse thema's zoals: de samenwerking tussen de gemeenten en bewoners, de energietransitie in Groningen, een uitleg over de meet- en monitoring technieken en een economisch perspectief voor Groningen. Bekijk het volledige programma.

Voor wie?
Iedereen die interesse heeft is welkom! We willen graag bewoners en professionals bij elkaar brengen. Dus woon je in het aardbevingsgebied en wil je meer kennis over je leefomgeving? Zoek je als expert meer diepgang in het aardbevingsdossier? Of wil je als onderzoeker meer weten over wat er in de praktijk gebeurt met de opgedane kennis? Wij nodigen bewoners, overheden, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten van harte uit.

Waar en hoe laat is het congres?
Het congres vindt plaats op donderdag 26 september van 16.00 uur tot 20.30 uur in BuildinG, Zernikelaan 17 in Groningen.

Hoe meld ik me aan?
Meld je online aan en maak een keuze voor de te bezoeken deelsessies via: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-sterk-groningen-kenniscongres-over-leefbaarheid-en-techniek-67003502279

Deelnemen aan het congres is gratis, maar in verband met beperkte zitplaatsen en catering willen we wel graag weten of je komt. Let op: voor alle sessies geldt vol = vol. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen door een mail te sturen naar kennisplatformbouwen@building.nl.

Graag tot 26 september!

Uitverkocht kenniscongres deelt bestaande en nieuwe kennis rondom aardbevingsdossier

Op donderdag 8 november vond het eerste kenniscongres Veilig Wonen! plaats in de testhal van BuildinG in Groningen. Het congres, in onafhankelijkheid georganiseerd door Kennisplatform Bouwen en Versterken en Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen, gaf de bezoeker een kijkje in de wereld van techniek en leefbaarheid in Groningen. Centraal stond het delen van kennis rondom deze thema’s, met sprekers uit de praktijk en wetenschap.

Het al vroeg uitverkochte kenniscongres Veilig Wonen!, met meer dan 200 aanwezigen, deelde door middel van lezingen en een debat bestaande en nieuwe kennis over leefbaarheid en techniek in het licht van het Groninger aardbevingsdossier.

Opvallend was de aanwezigheid van alle soorten kennisvragers en -aanbieders. Zo waren er bewoners, vertegenwoordigers van overheden, het bedrijfsleven, de politiek en maatschappelijke organisaties. Vooral de aanwezigheid van bewoners op het congres was zeer van belang. Senior beleidsmedewerker Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen Nienke Busscher beargumenteerde: "Het feit dat juist ook bewoners geïnteresseerd zijn in ons congres, geeft aan hoeveel behoefte er is aan kennis rondom het aardbevingsdossier."

De bijdrage van Theodor Kockelkoren, Inspecteur Generaal bij Staatstoezicht op de Mijnen, zorgde voor een levendige aftrap van het congres. Kockelkoren sprak over de waarde van kennis en het feit dat de schadeafhandeling op snelheid moet gaan komen. In dat licht benadrukte hij: "Daarnaast zijn er ook burgers {…} voor wie het echt teveel gevraagd is om rapporten, stukken, brieven en procedures goed te begrijpen laat staan om zelf op het juiste moment de juiste repliek te geven. Hulp voor deze burgers is daarom essentieel. Het zou mooi zijn als – in aanvulling op de rol en het werk van de NCG – de gemeentes de steun en ruimte krijgen om hun burgers op deze wijze te helpen." Dagvoorzitter Rika Pot, waarnemend burgermeester van de gemeente Oldambt, eindigde het programma met het leiden van ‘de ontknoping’, waarbij gevraagd werd aan de panelleden hoe kennis omgezet kan worden in actie. Panellid Inge Zwerver van Groninger Dorpen benadrukte dat er nog veel te doen is en er behoefte is aan een aantal herkenbare en open lokale ‘kennisknooppunten’ waar alle partijen en bewoners kunnen binnenlopen-aanhaken-vragen en delen.

Dit kenniscongres werd in gezamenlijkheid georganiseerd door Kennisplatform Bouwen en Versterken en Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen, en werd financieel ondersteund door de Nationaal Coördinator Groningen. In 2019 en 2020 volgen er nog twee openbaar toegankelijke kenniscongressen.

Bekijk het sfeerverslag en foto's van het congres en het filmpje op YouTube uit de lezing van Theodor Kockelkoren.