Kennisagenda

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft BuildinG gevraagd te adviseren met betrekking tot de kennisagenda voor bouwen en versterken. Tijdens de kennistafels wordt de aanwezigen verzocht een prioritering te geven voor de kennisvragen die zijn geformuleerd. Aan het eind van het kalenderjaar brengt BuildinG op basis van deze prioriteiten een advies uit aan NCG voor de jaarlijkse update van de kennisagenda.

Voor 2018 zijn door BuildinG elf speerpunten voor vervolgonderzoek voorgesteld:

 1. Rekenmethoden: valideren en kalibreren
 2. Verweking: effecten van vervormingen in de bodem
 3. Seismische weerstand: Near Collapse criteria
 4. Seismische weerstand: Near Collapse naar Serious Damage
 5. Grondconstructie interactie: gedrag paalfunderingen
 6. Vallende objecten: criteria ontwikkelen en updaten
 7. Schadebeoordeling: methodiek en materiaalgedrag
 8. Grondconstructie interactie: vereenvoudiging met veren
 9. Seismische belasting: verticale component
 10. Versterkingsmaatregelen: uniformeren en kennis delen
 11. Rekenmethoden: rekenvoorbeelden

Op basis van de kennisagenda bekijkt NCG welk vervolgonderzoek er moet komen. Daarbij wil NCG ook andere partijen uitdagen vragen uit de kennisagenda te helpen beantwoorden.

Lees meer over het eerste advies van de kennisagenda uit juni 2017 en over de update van de kennisagenda uit februari 2018.