Zetting

Samendrukken van grond door een bepaalde belasting of druk. Door druk op grond uit te oefenen wordt grond verdicht. Door zetting zakt de oppervlakte van de bodem.