Verweking

Verweking of liquefactie is het verschijnsel waarbij de bodem een aanzienlijk verlies van sterkte en samenhang ondervindt in reactie op toegebrachte spanning, gewoonlijk door een aardbeving. Hierdoor verliest de bodem aan sterkte en in extreme gevallen kan de bodem zich als een vloeistof gedragen.