Versnellingsmeter

Een versnellingsmeter wordt ook accelerometer genoemd. Dit meetapparaat kan een versnelling in de aarde vaststellen en meten. De meter wordt onder andere gebruikt om de trillingen van de aarde aan het oppervlak te meten.