Trillingsbelasting

De door een trilling uitgeoefende belasting op een constructie. Deze belasting kan worden uitgedrukt in termen van versnellingen of snelheden.