TNO meetnet

Het TNO meetnet bestaat uit ongeveer 300 trillingssensoren, geplaatst in gebouwen in het gebied met de meeste en zwaarste aardbevingen in Groningen.  Het doel van deze sensoren is een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de kracht van trillingen door aardbevingen en de ontstane schade als gevolg van die aardbevingen.