Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is onafhankelijk toezichthouder op de delfstoffen- en energiewinning in Nederland. SodM ziet toe op de veiligheids-, milieu- en maatschappelijke belangen.