Shakemap

Een Shakemap is een representatie van de opgetreden grondversnelling ten gevolge van een aardbeving

een shakemap, ht epicentrum is aangegeven met een rode ster, de witte lijnen geven de gemeten grondversnelling weer.

Een shakemap van een aardbeving; het epicentrum is aangegeven met een rode ster, de witte lijnen geven de gemeten grondversnelling weer.