Schadecontour

Het begrip schadecontour werd tot 2017 gebruikt door NAM in de afhandeling van schades. De schadecontour geeft de grens aan van een gebied boven en rondom het Groninger gasveld waarbinnen schademeldingen in behandeling werden genomen.