Schade

Verlies aan functionaliteit van een bouwconstructie. Onderscheid kan gemaakt worden in verschillende soorten schade zoals bijvoorbeeld constructief, esthetisch, functioneel (met effect op gebouwprestaties; bijvoorbeeld bouwfysisch). Lichte schade is vaak esthetisch. Zeer zware schade kan constructieve gevolgen hebben. De EMS (European Macroseismic Scale) maakt gebruik van 5 Schadegradaties (Damage Grades): 1 is zeer lichte schade, 5 is totale instorting.