Reservoirdruk

Door het gewicht van de aarde boven het reservoir (gasbel) staat het gas onder druk en als gas wordt gewonnen neemt de druk in het reservoir geleidelijk af. Dit maakt het winnen van het resterende gas lastiger. Een ander mogelijk gevolg van een afnemende reservoirdruk is bodemdaling doordat de ruimtes tussen zandkorrels kleiner worden (compactie).