Probabilistische analyse

Een analyse gebaseerd op de waarschijnlijkheidsleer; hierbij wordt gebruik gemaakt van de kansen dat zich bepaalde gebeurtenissen voordoen en de kans op mogelijke gevolgen daarvan. Alle factoren die een rol spelen bij het bepalen van deze kansen worden in statistische termen beschreven.