PGA Kaart

De PGA Kaart geeft weer welke maximale grondversnelling bij een gegeven herhalingstijd kan worden verwacht per locatie in een gebied.