PGA

Afkorting van Peak ground acceleration, de Engelse term voor piekgrondversnelling. Dit is de maximale grondversnelling tijdens een aardbeving.