Piekgrondversnelling

De maximale grondversnelling tijdens een aardbeving.
De Engelse term is Peak ground acceleration en als afkorting wordt wel PGA gebruikt.