NPR 9998

Nederlandse Praktijk Richtlijn voor de toetsing van constructies op aardbevingsbelastingen in Groningen. Een NPR is een uitgave van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN). De NPR 9998 geeft richtlijnen te beoordelen of: 

a) te bouwen gebouwen voldoende aardbevingsbestendig zijn, 
b) bestaande gebouwen voldoende aardbevingsbestendig zijn, en
c) te versterken bestaande gebouwen voldoende aardbevingsbestendig zijn. 

Het toepassingsgebied van deze NPR is beperkt tot Noord-Oost Nederland voor zover daar geïnduceerde aardbevingen als gevolg van gaswinning in het Groninger gasveld optreden volgens de resultaten van de KNMI studie van juni 2017.