Near Collapse

Grenstoestand voor het beoordelen van de veiligheid van de constructie. De constructie (die zorgt voor de stabiliteit van het gebouw) is zwaar beschadigd met lage reststerkte en -stijfheid in zijdelingse richting, waarbij verticale elementen nog in staat zijn om verticale belastingen af te dragen. De meeste niet-seismische constructieve elementen en niet-constructieve elementen kunnen zijn bezweken. Grote permanente vervormingen zijn aanwezig. Het draagvermogen van de constructie is zodanig dat voortschrijdende instorting net niet plaatsvindt, maar waarschijnlijk zal een volgende aardbeving of andere belasting, ongeacht de zwaarte daarvan, leiden tot instorting. In NPR 9998 is deze grenstoestand gebruikt voor de beoordeling van de veiligheid van constructies.