Meet- en regelprotocol (MRP)

Het meet- en regelprotocol is bedoeld om de seismische risico's van gaswinning in het Groningen veld zo veel als mogelijk te beperken. De NAM is door het ministerie van EZ verplicht een door SodM goedgekeurd meet- en regelprotocol te hebben. Het protocol beschrijft de metingen die worden uitgevoerd op en rond het Groningenveld en welke stappen moeten worden genomen als uit analyse van deze metingen volgt dat de seismische risico's van gaswinning veranderen.