Meerjarenprogamma NCG

In het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen staat de aanpak van NCG uitgelegd voor het komende jaar en de jaren erop. De plannen komen tot stand in samenwerking met verschillende overheden en maatschappelijke organisaties.