Lintvoegwaterpassing

Lintvoegwaterpassing of lintvoegmeting is een scheefstandmeting aan de gevel. Bij deze meting wordt een horizontale voeg van het metselwerk op een aantal plaatsen ingemeten met een waterpasinstrument (horizontale lijn). Deze meting geeft een beeld van de relatieve vervormingen in de gevel en daarmee een beeld van de tot nu toe geleverde prestatie van de fundering.