Kritische infrastructuur

Bepaalde structuren en processen zijn zo vitaal voor de Nederlandse samenleving dat uitval, schade of verstoring tot ernstige maatschappelijke ontwrichting leidt en een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid. Deze structuren vormen de Nederlandse Kritische infrastructuur. Denk hierbij aan energievoorziening, watervoorziening, dijken en waterkeringen en nooddiensten als brandweer, politie etc.