Herhalingstijd

Omgekeerde maat voor de jaarlijkse kans op een extreme gebeurtenis, zoals piekgrondversnelling, waterstand.
Opmerking: hoe groter de herhalingstijd, hoe kleiner de jaarlijkse kans op de gebeurtenis.