GMPE

Een Ground Motion Predection Equation of GMPE beschrijft hoe groot de trillingen aan het aardoppervlak zijn ten gevolge van een aardbeving, waarbij rekening gehouden is met de lokale eigenschappen van de bodem, diepte van de aardbeving en afstand tot het epicentrum.