Gevolgklasse

Constructies worden voor de beoordeling van de constructieve veiligheid ingedeeld in een gevolgklasse. De indeling in gevolgklasse gebeurt op basis van de mogelijke effecten van bezwijken van de betreffende constructie op persoonlijk, economisch en maatschappelijk risico, en is gedefinieerd in NEN-EN 1990. Als de mogelijke gevolgen groter zijn wordt de constructie strenger beoordeeld dan bij kleinere gevolgen.