Gebouwsensor

Een gebouwsensor is een apparaat dat elke beweging van een gebouw meet. De sensor registreert bijvoorbeeld een deur die dichtvalt, een vrachtwagen die langsrijdt en dus ook een aardbeving. De grafiek toont de snelheid van het gebouw in millimeter per seconde (mm/s). De snelheid wordt afgeleid van de versnelling, die door de sensor zeer nauwkeurig wordt gemeten in meter per seconde in het kwadraat (m/s2).