Epicentrum

Het epicentrum is de plaats aan het aardoppervlak loodrecht boven het hypocentrum (de ondergrondse locatie van de aardbeving).