DS (Damage State)

Classificering van door aardbevingen veroorzaakte schade aan gebouwen die is ontleend aan de EMS Schaal. De schaal is verdeeld in 6 categorieen:                                                                                                                        
- DS 0  Geen schade
- DS 1 Verwaarloosbare schade ("niet constructief")
- DS 2 Matige schade ("licht constructief")
- DS 3 Substantiële tot zware schade ("constructief")
- DS 4 Zeer zware schade
- DS 5 Instorting