Damage limitation

Grenstoestand voor het beoordelen van de veiligheid van de constructie. De constructie (die zorgt voor de stabiliteit van het gebouw) is alleen licht beschadigd, waarbij constructieve elementen niet significant zijn vervormd en hun sterkte- en stijfheidseigenschappen hebben behouden. Niet-seismische constructieve elementen mogen verspreid voorkomende scheuren vertonen die economisch gezien eenvoudig kunnen worden gerepareerd. Permanente vervormingen zijn verwaarloosbaar. De constructie zelf behoeft (vanuit het oogpunt van constructieve veiligheid) geen reparatie.