CPT

Cone Penetration Test of sondering:  test om de mechanische eigenschappen van bodemlagen te bepalen en om de opbouw van bodemlagen te onderzoeken.