Bodemverzakking

Het zakken van het niveau van de bodem ten opzichte van een vast referentiepunt, bijvoorbeeld het Normaal Amsterdams Peil (NAP). Oorzaken zijn onder andere inklinking, mijnbouw en gaswinning.
Een ander woord voor bodemverzakking is bodemdaling of subsidiëntie.