Bodemverdichting

Bodemverdichting is een ander woord voor compactie. Door gaswinning neemt de druk in de gashoudende zandsteenlaag op drie kilometer diepte af. Hierdoor wordt deze aardlaag onder het gewicht van de bovenliggende zoutlaag ineengedrukt. Dit noemen we compactie. Compactie leidt op de lange duur tot bodemdaling aan het oppervlak. Wanneer aardlagen bij een natuurlijke breuklijn in elkaar worden gedrukt kan er spanning ontstaan. Hierdoor verschuiven de aardlagen schoksgewijs: dit is een aardbeving.