Kennisplatform Bouwen en Versterken

Welkom

Het Kennisplatform Bouwen en Versterken is in 2017 door BuildinG opgericht in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Binnen het platform werken we samen met TNO en Hanzehogeschool Groningen. Ons doel? Kennis over aardbevingsproblematiek in Groningen voor iedereen toegankelijk maken. We stimuleren het delen, duiden en vergroten van kennis door onder meer het organiseren van een jaarlijks kenniscongres voor bewoners en experts. Daarnaast organiseren we rondom toekomstbestendig bouwen en versterken diverse andere activiteiten. Driemaal per jaar komen wetenschappers en professionals in kennistafels bijeen om vast te stellen wat de belangrijkste kennisvragen zijn over actuele en relevante thema’s inzake de herstel- en versterkingsopgave. De speerpunten worden vastgelegd in een kennisagenda die ieder jaar een update krijgt en waar onder meer NCG, overheden en organisaties vervolgonderzoek op kunnen programmeren. Openbaar beschikbare kennis maken we toegankelijk en kan via deze site digitaal worden gevonden op de kennisbank

Naast het Kennisplatform Bouwen en Versterken zijn er twee andere kennisplatforms actief:  
- Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen, georganiseerd door de Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van NCG;
- Kennisprogramma Effecten Mijnbouw, opgericht door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en vooral gericht op ontwikkeling van kennis.