Kennisplatform Bouwen en Versterken

Welkom

Het Kennisplatform Bouwen en Versterken is in 2017 door BuildinG opgericht in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Het doel van het platform is om kennisopbouw en kennisdeling over toekomstbestendig bouwen en versterken te stimuleren en de kennis over de aardbevingsproblematiek in Noord-Nederland voor iedereen toegankelijk te maken. Om dat te realiseren organiseert het platform een aantal activiteiten.

Drie maal per jaar komen wetenschappers en professionals in kennistafels bijeen om vast te stellen wat de belangrijkste vragen zijn over specifieke thema's. De speerpunten voor vervolgonderzoek worden vastgelegd in een kennisagenda die ieder jaar een update krijgt. Openbaar beschikbare kennis kan digitaal worden gevonden via deze site op de kennisbank.  En in samenwerking met het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen wordt jaarlijks een congres georganiseerd voor bewoners én deskundigen. 

Naast het Kennisplatform Bouwen en Versterken zijn er twee andere kennisplatforms actief:  
- Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen, georganiseerd door de Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van NCG;
- Kennisprogramma Effecten Mijnbouw, opgericht door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), vooral gericht op ontwikkeling van kennis.